Medier i undervisningen

07 juni, 2010

Jag har det sista året funderat mycket över hur man kan använda sig av olika typer av medier i undervisningen och hur detta påverkar elevernas lärande.

Det finns många olika medier att välja mellan, förutom läroböcker finns till exempel tidningar och tidskrifter, tv-program och filmer, radioprogram och bilder av olika slag. Via Internet når vi alla dessa medier med hjälp av bara några enkla klick. Tack vare att allt fler skolor har allt bättre tillgång på datorer till såväl lärare som elever har det alltså blivit mycket lättare och smidigare att föra in medier i undervisningen.

I skolan får eleverna träna sig i att använda dessa olika medier och de får studera och diskutera kring dem: ”Vad kännetecknar de olika medierna?”,  ”Vad kan man använda dem till?” och ”Vilka styrkor och svagheter har de?”.

Förutom att studera och jämföra olika medier som andra har producerat, tror jag att eleverna behöver skapa egna medier: egna texter, egna ljudinspelningar, egna bilder och egna filmer (och om man ska gå in mer i detalj: till exempel egna reportage med rubrik, underrubriker, ingress, brödtext och bild).

Om eleverna lär sig att producera (och inte bara konsumera) medier, tror jag att de blir ännu bättre på att förstå de olika mediernas förutsättningar.

Entry Filed under: funderingar,Internet,utbildning. Posted in  funderingar ,Internet ,utbildning Taggar: , .1 Comment

  •    eric  |  juni 7th, 2010 at 14:48     

    jag håller verkligen med dig. det handlar, på något sätt, att eleverna ska lära sig själva. genom att de tvingas bli involverade i sitt eget lärande – gärna omedvetet – så lyfter de arbetsbörda av läraren, så att denne kan hjälpa till med andra saker, samtidigt som undervisningen blir kreativ, inspirerande och djup. ett bra inlägg!


Jag heter Charlotta Wasteson och är gymnasielärare i svenska och historia. Här skriver jag bland annat om böcker, artiklar och pedagogiska frågor i min vardag. Ge gärna tips eller skriv en kommentar!

Creative Commons licens


Creative Commons License
Jag gillar Creative Commons. Du får därför gärna använda mitt material. (Det är bara att kopiera, ange källa och länka till materialet.) För mer info klicka här!

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Mina bilder på Flickr:

APL på Simrislundsskolan

APL på Simrislundsskolan

APL på Simrislundsskolan

More Photos

Meta

Taggar