Datorns språkkontroll ger bra stöd vid korrekturläsning

08 april, 2010

I dag använder såväl unga som mer erfarna skribenter datorns språkkontroll. Vilken nytta kan vi ha av den? För att söka svar på frågan har jag läst Richard Domeijs bok Datorn granskar språket (2005).

Utnyttja språkkontrollens potential
Domeij redovisar en studie där universitetsstuderande granskat en text först på papper och därefter på dator med hjälp av ett språkkontrollsprogram. När eleverna granskade texten på papper ändrade de 61 % av de språkliga problemen. Vid den datorstödda granskningen ändrade de ytterligare 26 %. Granskarna såg saker som de själva missat vid den manuella granskningen och fick påminnelser om regler som de glömt eller inte kände till. Störst hjälp av programmet hade de vid teckenfel, stavfel och grammatiska fel.

Datorn uppmärksammar bara brott mot entydiga regler
Datorn kan påminna oss om regler som kan formuleras på ett entydigt sätt. Den kan alltså påpeka om det verkar saknas tecken i texten eller om stavningen eller grammatiken verkar avvika från normen. Den kan också reagera på ord som anses stela och ålderdomliga eller talspråkliga.

Ta hänsyn till språkkontrollens brister
Språkkontrollsprogram lägger sina kommentarer till texten i dialogrutor separerade från sitt sammanhang. Detta ledde i studien ibland till att granskarna inte märkte att språkkontrollen gav missvisande eller felaktig hjälp. Språkkontrollens anmärkningar gjorde dessutom flera gånger granskarna osäkra och de lade mycket tid på att försöka förstå vad datorn menade. Ibland ledde detta till att de gjorde ändringar i texten så att den blev sämre eller till och med inkorrekt. Språkkontrollsprogrammen är enligt Domeij särskilt dåligt lämpade för stilgranskning. De granskare som var säkra i sitt språkbruk behövde inte datorns hjälp, utan stördes av programmets anmärkningar, och de som var osäkra förstod inte datorns råd och anvisningar.

Datorn ger dåligt stöd för andraspråksanvändare
Eftersom datorn missar många feltyper, samtidigt som den ger många falsklarm, är det svårt att förlita sig på språkkontrollen, när man skriver på andra språk än sitt modersmål. Man måste nämligen kunna språket så bra att man kan bedöma om datorn gör rätt påpekanden och om datorns förslag är bra. Domeij skriver därför att det är bättre att slå i handböcker eller be kollegor om hjälp, när man skriver på ett annat språk än ens modersmål.

Datorn ger dåligt stöd för unga skribenter
På samma sätt ger datorn dåligt stöd för unga skribenter. Datorns språkkontroll är nämligen utformad för vuxna och studier visar att barns skrivfel ofta skiljer sig från vuxnas. Domeij hänvisar bland annat till en studie som visade att språkkontrollerna Word, Granska och Scarrie endast upptäckte ca 10 % av felen i 9-13-åringars texter, medan de upptäckte ca 50 % av de vuxnas språkfel. Det låga resultatet på barnens texter berodde bland annat på att datorn inte upptäckte satsradningar och på att barnens stavfel råkade sammanfalla med andra ord som är korrekta.

Låt datorn komplettera din egen granskning
Är vi medvetna om språkkontrollens begränsningar kan vi ha stor nytta av den. Språkkontrollen kan nämligen komplettera våra egna iakttagelser när vi korrekturläser texten. Domeij jämför med hur vi i skolan lär ut att man ska göra överslagsberäkningar i huvudet för att kontrollera att svaren är rimliga, när vi använder miniräknaren. På samma sätt ska vi lära ut hur man kan använda språkkontrollen som ett stöd, utan att vi för den skull ska lita blint på programmet. Vi lärare behöver alltså lära ut metoder att använda och kritiskt värdera språkkontrollernas anmärkningar och förslag.

Är du intresserad av att läsa boken i sin helhet?
Domeij, Richard. Datorn granskar språket. Småskrift utgiven av Svenska språknämnden 2005.

Entry Filed under: bokpresentation,forskning,utbildning. Posted in  bokpresentation ,forskning ,utbildning Taggar: , , , , , .1 Comment


Jag heter Charlotta Wasteson och är gymnasielärare i svenska och historia. Här skriver jag bland annat om böcker, artiklar och pedagogiska frågor i min vardag. Ge gärna tips eller skriv en kommentar!

Creative Commons licens


Creative Commons License
Jag gillar Creative Commons. Du får därför gärna använda mitt material. (Det är bara att kopiera, ange källa och länka till materialet.) För mer info klicka här!

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Mina bilder på Flickr:

Student-program 2017 Österlengymnasiet

Student 2017

Student 2017 Simrishamn

More Photos

Meta

Taggar