Textvård

19 februari, 2010

I skolan utbildar vi morgondagens skribenter. I dessa sammanhang talar vi mycket om språkvård och språkriktighet; vilka ord som är korrekta att använda, hur de stavas och böjs och ordens rätta ordningsföljd i olika meningar. Men vad vi oftare borde tala om är textvård och textriktighet; hur man gör sin text läsbar och läsvärd för olika målgrupper, hur man strukturerar sin text för att få den att hänga ihop, ja, helt enkelt hur man får sin text att fungera i sitt sammanhang.

Kvalitet är subjektivt och känsligt
Hur kommer det sig då att många av oss fastnar i detaljer istället för att ta ett helhetsgrepp på texten? Jag tror att det beror på att det är svårt. Det handlar inte på samma enkla sätt om rätt och fel i språket, utan snarare om bättre och sämre lösningar. Det är mer komplicerat och kräver mer tankekraft att diskutera hur en text ska struktureras för att bli logisk och klar, än att diskutera om det är rätt att skriva ”ett medium”, ”flera media” eller att förklara att det inte heter ”Jag såg han”. En bedömning av vad som är bra och dåligt i en text är i viss mån subjektiv. Dessutom är det betydligt mer känsligt att tala om kvalitet, än att tala om vad som är rätt och fel.

Skrivråd och pedagogiska råd
Jag vill rekommendera boken Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter, som är en småskrift utgiven av Svenska språknämnden (2006) och som vänder sig till alla dem som nästan varje dag ägnar sig åt att lösa textproblem. Boken ger både skrivråd och pedagogiska råd. Till exempel får vi tips på

  • hur vi kan öka läsbarheten i läroböcker genom att uttrycka orsakssamband på ett tydligt sätt och genom att låta en författarröst tala direkt till läsaren,
  • hur myndighetstexter kan bli bättre genom att vi mer medvetet anpassar texterna till de tänkta mottagarna och
  • vad vi ska tänka på när vi skriver texter som ska publiceras på nätet.

Förutom alla konkreta råd så ger boken förklaringar till varför vi bör följa råden. Vi får nämligen ta del av den forskning som råden grundar sig på. Detta kan man kanske tycka är lite överkurs för de flesta som skriver brukstexter, men det är dessa avsnitt som är bokens största styrka.

Konkreta exempel
Det finns redan massor av böcker med skrivråd, men få böcker innehåller forskningsrön med beskrivningar av vad som händer om vi skriver på det ena eller andra sättet. I Textvård är dessa beskrivningar dessutom ackompanjerade av mycket pedagogiska exempel, där vi bland annat själva kan studera skillnaden mellan en icke bearbetad lärobokstext, samma text när den har getts tydliga orsakssamband, en annan bearbetning av texten där den har fått en tydlig författarröst och ytterligare en bearbetning där texten har fått både tydliga orsakssamband och författarröst. Boken visar och diskuterar dessutom bland annat exempel på texter skrivna av såväl grundskoleelever och gymnasister som högskoleelever och texter skrivna av personer som har svenska som andraspråk.

Metakunskap om texter
För att vi och våra elever ska bli bättre på att skriva behöver vi bli bättre på att kommentera och diskutera texter. För att kunna göra detta behöver vi en begreppsapparat. Bokens främsta styrka är att den innehåller metakunskap om texter. Genom att läsa den får vi ta del av mängder av diskussioner kring hur olika texter brukar se ut och hur de kan bli bättre, vi lär oss ett metaspråk och vi får övning.

Litteraturtips:
Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter,  småskrift utgiven av Svenska språknämnden, 2006.

Entry Filed under: bokpresentation,utbildning. Posted in  bokpresentation ,utbildning Taggar: , , , , , , .
Jag heter Charlotta Wasteson och är gymnasielärare i svenska och historia. Här skriver jag bland annat om böcker, artiklar och pedagogiska frågor i min vardag. Ge gärna tips eller skriv en kommentar!

Creative Commons licens


Creative Commons License
Jag gillar Creative Commons. Du får därför gärna använda mitt material. (Det är bara att kopiera, ange källa och länka till materialet.) För mer info klicka här!

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Mina bilder på Flickr:

Student-program 2017 Österlengymnasiet

Student 2017

Student 2017 Simrishamn

More Photos

Meta

Taggar