Skriva för att lära

09 februari, 2010

Writing Tools by this is your brain on lithium CC by, nc, nd.

Jag har läst en intressant bok. För att komma fram till vad jag egentligen lärt mig av den, skriver jag. Här kommer mina tankar:

Skriva för att tänka
I boken Skriva för att lära hävdar Dysthe m fl att skrivandet är något som ska pågå hela tiden. Genom att formulera våra tankar i skrift tvingas vi försöka reda ut vad vi har förstått och vad vi behöver undersöka vidare. Vi ska alltså inte lära oss först och skriva sedan, utan vi ska skriva för att lära och för att tänka. Efter denna ”kreativa fas”, då vi skriver för oss själva, kommer den ”kritiska”. Det är då vi ska skriva för att bli förstådda av våra läsare.

Konkreta råd
Jag gillar att Dysthe m fl systematiskt går igenom vad man kan ha nytta av att tänka på när man ska skriva och bearbeta facktexter. Det är bra att de tar upp hela skrivprocessen och att deras råd är så konkreta. De avsnitt som jag tyckte var mest intressanta var de sista kapitlen i boken:

  • Jag gillade särskilt de konkreta råden kring hur man kan ge respons på skriftliga texter och tipset att skribenten kan be responsgivarna att särskilt titta på vissa saker som skribenten grubblat över (”beställd feedback”). Det var också ett bra råd att skribenten inte ska besvara frågor eller förklara sin text under responsrundan.
  • Jag fick bra och konkreta råd kring hur man kan skriva gemensamma texter. Jag har inte tidigare tänkt på hur vanligt det är med samförfattarskap och eftersom jag har så lite erfarenhet av att skriva med andra kändes det skönt att få tips på hur man kan lägga upp arbetet. Boken fick mig att känna att det kan vara kul att skriva med andra.
  • Avsnittet om handledning var mycket intressant. Det allra viktigaste rådet var kanske att handledaren och skribenten ska komma överens om hur handledningen ska gå till och vad som är målet med den. Handledningen ska dessutom kontinuerligt utvärderas. Detta kan låta självklart, men är nog ofta något man hoppar över. Rådet att handledaren ska berätta hur han eller hon kommenterar texterna tog jag verkligen till mig (s 166). Det är nog vanligt att skribenten blir besviken och förvirrad om han eller hon först får mycket uppmuntran och sedan bara får en massa kommentarer på sådant som måste rättas till. Avsnittet om olika handledningsstrategier och hur handledaren kan använda sig av frågor för att hjälpa skribenten framåt, var jättebra: ”Frågor överlåter det fortsatta tänkandet till skribenten själv, medan råd, förslag och direktiv lätt kan leda till att handledaren tar över studentens tänkande” (s 162).
  • Vad gäller skrivarverkstäder ger författarna bra tips på hur de kan avdramatiseras med hjälp av olika skrivövningar och uppläsningar av det skrivna. Jag funderar över rådet att kursledaren själv ska skriva, läsa upp sina texter och delta i responsgrupperna, annars blir det som ”en simbassäng där alla är nakna utom en” (s 183)! Kanske är det ett bra råd, men jag undrar om inte lärarens deltagande kan vara hämmande för eleverna. Och kan det inte leda till att elevernas egna texter kommer lite i skym undan?
  • Det var intressant att läsa hur man kan använda sig av portföljmetoden. Jag tog särskilt till mig rådet att göra en övergripande betygsättning av hela mappen (och inte sätta betyg på varje arbete för sig). Det är bra om man kan fokusera på texterna och inte på enskilda betyg.

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug (2002). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-04114-4

Entry Filed under: bokpresentation. Posted in  bokpresentation Taggar: , , , .
Jag heter Charlotta Wasteson och är gymnasielärare i svenska och historia. Här skriver jag bland annat om böcker, artiklar och pedagogiska frågor i min vardag. Ge gärna tips eller skriv en kommentar!

Creative Commons licens


Creative Commons License
Jag gillar Creative Commons. Du får därför gärna använda mitt material. (Det är bara att kopiera, ange källa och länka till materialet.) För mer info klicka här!

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Mina bilder på Flickr:

Student-program 2017 Österlengymnasiet

Student 2017

Student 2017 Simrishamn

More Photos

Meta

Taggar