Att åskådliggöra med Wordle

27 januari, 2010

Wordle är ett spännande verktyg när man vill åskådliggöra en text. De ord som förekommer mest i texten blir störst på bilden och vice versa. Du kan på så vis åskådliggöra vad som är centralt i texten.

Här kommer två exempel. Klicka på bilderna så får du se dem i ett bättre format!

Det första är kursmålen för Svenska B på gymnasiet:

Wordle: Kursmål för svenska B

Och det andra är betygskriterierna för samma kurs:

Wordle: Betygskriterier för svenska B

Vad tycker du att man kan dra för slutsatser av att titta på bilderna?

Relaterande artikel:
Instruktionsfilm för Wordle: http://cwasteson.skolbloggen.se/2010/01/27/instruktionsfilm-for-wordle

Entry Filed under: utbildning. Posted in  utbildning Taggar: , , , .1 Comment

 •    cwaste  |  januari 27th, 2010 at 10:24     

  Jag har prövat att göra Wordle några gånger. Programmet har en funktion som innebär att du kan plocka bort vanliga och mer betydelsfattiga ord som ”och” och ”på”. Tyvärr plockar programmet inte bort ord som ”samt” och ”via”. Jag hjälpte alltså till med detta. I följande texter om kursmålen och betygskriterierna har jag alltså plockat bort lite fler prepositioner och konjunktioner. På så vis blev bilden tydligare. För att vara lite öppen för källkritik lägger jag här min förlaga med sina luckor:
  Kursmålen:
  kunna förmedla egna andras tankar tal skrift, göra sammanställningar och utredningar dra slutsatser föra fram argument, innehåll budskap tydliga anpassade målgrupp syfte.
  utvecklat skrivandet medel för tänkande lärande redskap kommande studier arbetsliv.
  kunna jämföra och se samband litterära texter olika tider kulturer texter anknytning vald studieinriktning.
  tillägnat sig kunskap centrala svenska, nordiska internationella verk stiftat bekantskap författarskap olika tider epoker.
  kunna göra iakttagelser diskutera språkliga skillnader bero ålder, kön, yrke, uppväxtort bostadsort.
  känna till väsentliga drag i hur det svenska språket utvecklats äldsta tider våra dagar.
  Betygskriterierna:
  Godkänt
  Eleven samlar, sovrar sammanställer handledning material muntlig skriftlig framställning olika informationskällor, argumenterar slutsatser anpassad målgrupp syfte.
  Eleven tillägnar litterära texter skilda epoker kulturer böcker, teater film påvisar samband skillnader.
  Eleven diskuterar innehåll, gestalter bärande tankar texterna redovisar intryck tal skrift.
  Eleven redogör några betydelsefulla författarskap idéströmningar.
  Eleven redogör huvuddragen utvecklingen svenska språket, gör iakttagelser reflekterar historiska sociala språkskillnader minoritetsspråkens ställning Sverige.
  Väl godkänt
  Eleven söker uppslagsrikt ”på egen hand” relevant material skriftlig muntlig framställning granskar värderar informationen.
  Eleven planerar i tal skrift framställning väl förmedlar stilistisk säkerhet olika sammanhang erfarenheter, kunskaper underbyggda åsikter intresseväckande övertygande.
  Eleven analyserar tolkar självständigt litterära texter använder litterära begrepp.
  Eleven reflekterar läsningen texter samhälleliga kulturella texten textens giltighet vår tid.
  Eleven gör iakttagelser bildbaserade mediers uttrycksmedel analyserar självständigt medier.
  Eleven exemplifierar varianter svenska språket sociolekter, dialekter stilnivåer redogör minoritetsspråken Sverige.
  Eleven redogör grunddragen europeiska språkens släktskap, ursprung påverkan svenska språket påvisar textstudier likheter skillnader nordiska språken.
  Mycket väl godkänt
  Eleven läser texter många olika diskuterar analyserar texterna miljö, tid samhälle.
  Eleven tolkar bildspråk uppfattar olika innebörder lästa texter.
  Eleven analyserar bedömer tal skrift argumentationen olika texter medier egna slutsatser.

 • Trackbacks/Pingbacks

  1. portföljen » Instruktionsfilm för Wordle

Jag heter Charlotta Wasteson och är gymnasielärare i svenska och historia. Här skriver jag bland annat om böcker, artiklar och pedagogiska frågor i min vardag. Ge gärna tips eller skriv en kommentar!

Creative Commons licens


Creative Commons License
Jag gillar Creative Commons. Du får därför gärna använda mitt material. (Det är bara att kopiera, ange källa och länka till materialet.) För mer info klicka här!

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Mina bilder på Flickr:More Photos

Meta

Taggar